Historie / NL

Het Haarlemmermeerse Bos park is totaal 115 hectares groot en ligt ten Noordwesten van Hoofddorp. 
In 1973 -1975 is er ca. 3.000.000 m3 zand gewonnen waardoor de grote waterplas van het H’meerse Bos is ontstaan. Periode 1975-1979 is de zandwinput verder tot recreatiegebied afgewerkt. Het gewonnen (fijnkorrelige) ophoogzand is destijds gebruikt voor o.m. A4 verbreding, aanleg Weg om de noord Hoofddorp en ophoging nieuwbouwwijk Pax-Hoofddorp. Met de opbrengst is het recreatiegebied aangelegd. Zandwinning vond op deze locatie plaats o.m. omdat er maar een relatief dunne bovenlaag van ca. een meter kleigrond bovenop de zandplaat lag. Die bovengrond is in het recreatiegebied verwerkt als reliëf, bijv. aan de westzijde, om daarmee recreatief aantrekkelijke niveauverschillen te maken.

Er zijn verhalen dat men op een zoutwel stuitte en dat men de blokken klei heeft teruggestort om het opkomen van het zoute water te stoppen.

De Gemeente komt echter met een ander verhaal. Omdat van oorsprong er nog een dikke kleilaag op het zand lag zijn deze langs de randen van het ontstane meer vermoedelijk de lagen klei afgebrokkeld en zo op de bodem terecht gekomen.
Het meer zelf heeft een oppervlakte van ca 24 hectare en de maximale diepte is 20 meter.
Er ligt kennelijk een dikke laag zacht sediment, omdat een sonar een diepte van 23 meter aangeeft. Sonar geeft zachte lagen niet weer en dus kunnen we voorzichtig zeggen dat er 3 meter sediment ligt.
De bodem op bestaat uit een mix van zand en klei en bezinkt redelijk snel. Langs de oevers tussen de 1 en 8 meter bestaat de bodem voornamelijk uit zand.
Speciaal voor de Floriade tentoonstelling in 2002 is het park opnieuw verfraaid.
Er was een pontonbrug aangelegd tussen de twee landtongen. Na de Floriade is deze weer ontmanteld.
Het Paviljoen
is het pronkstuk geweest van de Floriade en diende als restaurant genaamd Vork & Mes. In 2018 is het van eigenaar veranderd en zou het Paviljoen verder gaan onder de naam Morgau.
In de nacht van 12 Juli 2018 sloeg het noodlot toe, toen een verwoestende brand het pand onbruikbaar maakte.
Het is jaren erna wat opgelapt en het staat te koop. Waarschijnlijk komt er een informatiecentrum in van de gemeente.

Water kwaliteit
De kwaliteit van het zwemwater wordt gemonitord door zwemwater.nl Aan de Oostkant zijn er gras en zandstranden te vinden waar men te water kan gaan.
Omdat er in de jaren vóór 1999 veel blauwalgen voorkwamen is er in 1999 een mengsysteem geplaatst bestaande uit vier pontons met elke een bruisplaat eronder op vijf meter diepte. Op de wal stonden twee compressors die de pontons via een slangensysteem van lucht voorzag.
Het mengseizoen liep standaard van 1 mei t/m 1 oktober, maar afhankelijk van de weersomstandigheden kon het ook eerder gestart worden.
Het mengsysteem zorgt in de eerste plaats voor een menging van koud water op diepte met warm water van de oppervlakte. Op deze manier werd de waterkolom tot een 14-16 meter diepte gemengd. De blootstelling van het blauwalg aan de zon wordt door het mengen verkort waardoor de kans op een explosieve groei wordt verminderd.
Elke zandwinplas bevat blauwalg wat in feite bacteriën zijn. Niet elke blauwalg is per definitie schadelijk.
Hoge oppervlakte temperaturen en veel zonuren in combinatie met de juiste chemische omstandigheden (bijvoorbeeld hoge fosfaat concentraties kunnen de groei van giftige cyanobacteriën (Blauwalg) stimuleren.

Pontons afgeschreven
De compressors en pontons zijn echter na 12 jaren trouwe dienst afgeschreven en de vraag was in 2012 of beluchten nog wel nodig was. Om deze compressors te laten draaien moeten er flink wat kosten worden gemaakt, echter zou een vervanging van deze pompen en pontons vele malen hoger zijn.
Als proef is het mengsysteem in 2013 niet gebruikt, echter werden deze wel elke maand getest.
Ook was de toezicht op de waterkwaliteit geïntensiveerd om tijdig te kunnen ingrijpen, voordat de omstandigheden voor blauwalg te ideaal zouden worden. 

In 2013 zijn er geen blauwalg drijflagen geweest, echter is er wel een periode van 16-06-13 t/m 28-07-13 een soort onderwatersneeuw geweest. Dat waren zogenaamde koloniën van blauwalgen. 

2014 Systeem uit
31-07-2014 Blauwalg waarschuwing. Vervolgens heeft men in de maand augustus een paar weken gepompt. Blauwalg verdween maar ook andere bacteriën.

2015 Hele zwemseizoen gepompt met beperkte capaciteit,
Geen blauwalg waarschuwingen.

2016 Pontons definitief ontmanteld in april.
31-08-2016 Blauwalg waarschuwing zwemwater.nl

2017
22-09-2017 Blauwalg waarschuwing zwemwater.nl

2018
03-08-2018 Blauwalg waarschuwing zwemwater.nl
16-08-2018 Waterstofperoxide behandeling. Na twee weken weer explosieve groei van Microcystis.

2019
26-07-2019 Alleen borden met Negatief zwemadvies
29-08-2019 Blauwalg waarschuwing zwemwater.nl

2020
30-07-2020 Blauwalg waarschuwing zwemwater.nl
13-08-2020 Negatief zwemadvies voor Zuidstrand en waarschuwing voor speelvijver

2021
23-04-2021 Start nieuw mengsysteem. Variërende drijflagen vanaf augustus langs oevers afhankelijk van windrichting

2022
29-04-2022 Start mengsysteem.

Hengelsport 
De Hengelsport vereniging Haarlem heeft de visrechten gepacht voor de gehele Haarlemmermeer en er wordt actief op karper en snoek gevist.

Het is een verzoek aan duikers om geen lijnen te snijden en vissers te vermijden. Overleg vóór de duik eventueel met vissers die dichtbij zitten hoe hun lijnen liggen.