2020-10-01 Eindelijk weer positief zwemadvies!

Na 2 maanden is de concentratie blauwalgen weer binnen de normen.

Opvallend genoeg heb ik tijdens de monsternames in de voorgaande maanden amper roeipootkreeftjes gezien. In het monster van afgelopen zondag, bleken best weer veel beweeglijke roeipootkreeftjes te bevatten. En dan zie ik op zwemwater.nl dat het licht weer op groen staat. Of de aan- afwezigheid van roeipootkreeftjes dan een goede graadmeter is voor de waterkwaliteit? Het zou zo maar kunnen.

Of het zicht zo geweldig zal zijn…ik denk het niet en dat gaan we snel bekijken.

Situatie zondag 27-09-20