2021-07-30 Werkt het mengsysteem nou wel?

DRIJFLAGEN 26-06-2021
Op Facebook verschenen op zaterdag 26 juni foto’s van drijflagen langs het strand en in de Westhoek bij de voormalige Japanse tuin.
Ik ben de volgende dag eens gaan kijken en trof weer een andere situatie aan. De drijflagen waren er niet meer, maar wel plekken waar de wind op stond met groen water alsof iemand een blik groene verf had geloosd. Bij de voormalige Japanse tuin en aan het strand was een rand te zien met felgroene drap, maar een tiental meter verder was het weer schoon. Ik ben toen een rondje om de plas gelopen.
Ik sprak ook met zwemmers die het water ingingen in groen water en even later toen ik langs kwam, was dat nagenoeg weer weg.
Daarmee wil ik aangeven dat het dus heel snel per locatie kan veranderen afhankelijk hoe de wind staat.
Je ziet ook langs en tegen de oevers veel darmwier. Dat zijn groene op lange op darmen lijkende slierten. Dat zijn dus geen blauwalgen.
Zie meer foto’s onderaan de pagina.

MENGSYSTEEM NA 3 MAANDEN.
Sinds nieuwe mengsysteem is 23 april in gebruik is genomen lijkt er aan de oppervlakte weinig te gebeuren.
Het mengsysteem was qua temperatuurmenging heel goed, maar de effectiviteit met betrekking tot blauwalg bestrijding leid tot vragen.

Uiteraard hebben we toen enkele duiken gemaakt om eens te kijken wat er nu allemaal wel/niet gebeurd.
Onderstaande is een grafiek van onze eigen temperatuurdatalogger op 8 meter diepte die we op 30 juni weer hadden opgehaald.
De steile blauwe lijn in het rode kader links, laat zien dat de watertemperatuur op 8 meter diepte in twee dagen tijd twee graden Celsius stijgt, nadat het mengsysteem is gestart. De watertemperatuur op 8 meter diepte wordt vrijwel gelijk aan de temperatuur van de waterspiegel.
De blauwe lijn in het rode kader rechts vlakt af omdat het systeem een paar dagen is stilgelegd. Het is duidelijk te zien als het mengsysteem weer gestart wordt.

Het mengen van water is één ding, maar omdat blauwalgkoloniën ook een positief drijfvermogen kunnen ontwikkelen, moet de stroming sterk genoeg zijn om ze in circulatie te houden. Mocht een kolonie toch groter worden en meer drijfvermogen gaan ontwikkelen dan kan de bestaande stroming op een bepaald punt niet sterk genoeg meer zijn en kan de kolonie toch gaan drijven.

In het filmpje hieronder kun je zien hoe die stroming eruit ziet op 5 meter diepte ter hoogte van het Paviljoen. Je kunt ook zien hoe die (kleine) blauwalgkoloniën worden meegetrokken. Waarom het belangrijk is om blauwalgen in beweging te houden kun je hier lezen in het blog van 30 maart 2021


SYSTEEMONTWERP
Op het ontwerp en de plaatsing van het mengsysteem van slangen zijn complexe berekeningen losgelaten. Hoeveel lucht moet er door het systeem geperst worden en hoeveel water moet er in de waterkolom verplaatst worden om blauwalgen in beweging te houden.
Je kunt met het oog op veiligheid ook niet een te zwaar systeem neerleggen, omdat zwemmers en watersporters daar hinder van kunnen ondervinden.
Het is dus niet zo simpel als effe wat grote bruisstenen in de plas te gooien en een mega grote pomp erop aan te sluiten.
Omdat we op de bodem als duiker geen zichtbare stroming zagen, vroegen wij ons ook af of er stroming was. en zo ja komt die stroming dan overal?

Bij ondiepe plekken en uithoekjes van de plas, kan de stroming van het bellensysteem niet komen. Die zijn vaak ook onder invloed van wind en de windrichting. Er bestaat dus een kans dat zich afhankelijk van de wind er ophopingen van blauwalg kunnen plaatsvinden. Met name plekken waar de zon op staat en blauwalgen niet weg kunnen komen is de kans op drijflagen langs de oever groter.

Het systeem bestaat uit bruiskoppen ofwel diffusors verdeeld over de plas en deze moeten op een bepaalde diepte liggen om effect te hebben. Aan de hand van de bellen, heb ik een met een vis-sonar (Garmin Striker Cast) een kaart gemaakt om te tonen hoe het systeem over de plas verdeeld is. De kaart is nog niet af. De donkerblauwe plekken geven de diepste punten aan van de plas.

Blauwe en gele bolletjes geven bellenpluimen weer.

WAT ZIJN BLAUWALGEN OOK ALWEER?
Ze zijn ook bekend onder cyanobacteriën. Het zijn een van de oudste levensvormen die in vele soorten wereldwijd voorkomen. De meeste soorten in de Bosplas leven in een kolonie van meerdere cellen bij elkaar, die bijeen wordt gehouden in omhulsel van een soort gelei. Ze kunnen zich ook verticaal bewegen tussen het wateroppervlak en de diepte. Dat doen ze door het veranderen van hun drijfvermogen onder invloed van zonlicht en duisternis.
Ze voeden zich met stikstof en fosfaten en ze kunnen zich ook snel vermeerderen in bepaalde omstandigheden. Dat kan dan tot een bloei leiden. Als een bloei afsterft krijg je die stinkende drijflagen met name langs de oevers en ze kunnen naast felgroen dus ook een felle blauwe (cyaan) kleur krijgen.
Als je weet waar je op moet letten, dan zie je de vele soorten blauwalg vrijwel overal zowel boven als onder water. Korstmossen zijn feitelijk ook blauwalgen.

Situatie 3 augustus 2018


EIGENSCHAPPEN VAN BLAUWALG
– Ze hebben een groot pluspunt, want ze produceren zuurstof!
– Er zijn soorten blauwalg die speciale overlevingscellen (akineten) hebben die in rust kunnen gaan bij ongunstige omstandigheden. Deze zakken naar de bodem en kunnen na vele jaren weer tot leven komen als de omstandigheden weer gunstig zijn.
Juist door die eigenschap maakt het bestrijden van blauwalgen zo lastig.
Ze hebben ook eigenschappen die de gezondheid van dier en mens kunnen schaden

KAN IK VEILIG ZWEMMEN?
Check ALTIJD www.zwemwater.nl op de waterkwaliteit van de speelvijver en het zwemstrand en let op eventueel geplaatste borden met een negatief zwemadvies of zwemverbod. Die borden worden soms eerder geplaatst dan dat de metingen online verschijnen.
De waterkwaliteit wordt tussen 1 mei en 1 oktober om de week gemeten. De situatie kan echter snel veranderen. Geeft zwemwater.nl een oke? doe dan evengoed de volgende controle.
1- Waar komt de wind vandaan? Blauwalgen verzamelen zich langs de kant op (ondiepe) plekken waar de wind op staat. Mogelijk dat het aan de bovenwindse kant schoner is.
2 – Ruikt het water vies en/of zie je grote (fel)groene drijflagen ga naar een andere plas.

HOE HERKEN JE BLAUWALG?
Waterschap Rijnland heeft een document “Herken blauwalg en weet wat je moet doen”
Hieronder zie je verschillende foto’s van de Bosplas.

Foto 5 en 6 hieronder zijn situaties die je maar beter kunt vermijden.
Het blijft spannend hoe het zich verder gaat ontwikkelen


FOTOS RONDJE OM DE PLAS 27-06-2021
Zie de enorme verschillen. De laatste foto rechtsonder is darmwier en dat is geen blauwalg.
Vooral aan de Noordkant bij de stenen en het riet aan het grote veld waar blauwalg zich altijd verzamelde, was die dag schoon.
Dus let op waar de wind vandaan komt!